ONLINE VALUATION


Online valuation service

 

Do you want to sell your art or antique at auction? Venduehuis The Hague offers you a simple and efficient online valuation service.

 

To request your valuation, please fill out the form below with your contact details and add pictures and a description of your art or antique.

 

Please add all pertinent information about the object, like the name or maker, title, year of execution, dimensions, technique and materials, and provenance (for example, the previous owner).

 

Do you want to share more than four pictures?

·      Fill out the form below and mention you will send more pictures via WeTransfer. WeTransfer is a free service that allows you to send multiple pictures with a high resolution.

·      Go to WeTransfer, upload your pictures and send these to info@venduehuis.com, accompanied by your name and e-mail address.

 

You will receive an auction estimate from our experts soon. We look forward to your message!

De taxaties zijn kosteloos en zonder verkoopverplichting.

Aan de taxaties die op basis van de verkregen informatie worden verstrekt, kunnen geen rechten worden ontleend. In geen geval mogen ze worden gereproduceerd, verspreid of gebruikt voor welk ander doel dan ook. Deze kennisgeving wordt gedaan vóór de fysieke beoordeling van het object of werk en zal worden bevestigd na een persoonlijk onderzoek van het stuk door onze experts.


Images
Accepted files: .jpg, .jpeg en .png. Max. 3MB

Browse…
Browse…
Browse…
Browse…

To give you the best possible experience on our website, we and third parties use techniques such as cookies.