TARIEVEN | ALGEMENE VOORWAARDEN


Koperscommissie

Over de hamerprijs, 30% tot en met €15.000 Euro, over het meerdere 24% .

Wanneer u wilt bieden tijdens een zaalveiling via de externe veilingsite Invaluable wordt u bovenop de hamerprijs 5% extra kosten in rekening gebracht.

Droit-de-suite/Volgrecht
Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van dat werk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. De B.V Venduehuis der Notarissen zal, in overeenstemming met de Nederlandse wet, de wettelijke volgrechtvergoeding verhalen op de koper en zorg dragen voor de financiële afwikkeling. Droit-de-suite/Volgrecht wordt berekend vanaf € 3.000,- over de aankoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende staffelpercentages:

> €     3.000       < € 50.000     4%
> €   50.000      < € 200.000  3%
> € 200.000     < € 350.000  1%
> € 350.000     < € 500.000  0,5%
> € 500.000      0,25% (met een maximum van € 12.500)

Biedlimieten
Het Venduehuis werkt ter voorkoming van overcreditering met biedlimieten. De standaard biedlimiet bedraagt €15.000,-. Indien u voornemens bent meer dan €15.000,- te bieden dan dient u voorafgaand aan de veiling hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen via info@venduehuis.com. Graag vernemen we in dat geval welke biedlimiet u wenst en tevens ontvangen we dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs. Graag ontvangen we dit verzoek daags voorafgaand aan de veiling. Wij zullen u na de ontvangst van uw verzoek ten spoedigste een reactie sturen via e-mail.

Algemene voorwaarden & privacybeleid
Download hier de algemene voorwaarden.
Download hier het privacybeleid.